Piotr Gaca

Piotr Gaca, skrzypek, urodzony w 1927 r. w Przystałowicach Małych. Franciszek Pańczak z Bąkowa, szwagier był dobrym skrzypkiem i jednym z jego pierwszych nauczycieli. Następnie Piotr podjął naukę gry u Jana Bogusza z Kamiennej Woli, legendarnego skrzypka, bez reszty oddanego muzyce. W ramach nauki Bogusz zabierał szesnastoletniego Gacę, aby grał z nim na weselach. Piotr grywał w składzie z basistą Leonem Rekiem i Józefem Papisem, skrzypkiem i bębnistą. Grał również na basach Franciszkowi Pańczakowi oraz na dwoje skrzypiec z Boguszem. Po wczesnej śmierci Bogusza, Gaca nauczył grać braci i stworzył kapelę rodzinną. Trzech braci Gaców z czasem tworzyło najbardziej znany zespół regionu Kajoków: Piotr – skrzypce, Władysław, ur. w 1939 r. – harmonia, Jan, ur. w 1933 r. – baraban. W 1950 r. zadebiutowali grą na wiejskim weselu. Razem osiągnęli sławę, byli „najbardziej okrzyczaną kapelą na okolicę” – tak zachwalali ich sąsiedzi. W końcu lat 60. kapela Gaców grała w składzie: skrzypce, harmonia, saksofon, trąbka i perkusja. Kapela Gaców rozpadła się po śmierci Władysława. Po 1990 r. Piotr coraz rzadziej grywał na weselach, zaczął być natomiast zapraszany do miasta, m.in. od 1995 grywał wielokrotnie w Domu Tańca, wraz z ze swoim synem harmonistą Stanisławem, bratem Janem Gacą oraz Tadeuszem Jedynakiem. W 2013 r. otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.