IDEA

Bezpośrednim impulsem do organizacji Turnieju Muzyków Prawdziwych był odbywający się w 2014 roku w Szczecinie projekt Będzie cymbalistów wielu, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem uczestników i zainspirował do prezentowania zmagań wykonawców związanych z kulturą ludową.

W rzeczywistości jednak Turniej swoją tradycyjną formą spotkania muzyków nawiązuje do Ogólnopolskich Turniejów Instrumentalistów Ludowych organizowanych w Gryfinie przez Edwarda Mojsaka – pasjonata, niezastąpionego animatora i cymbalisty, który rozsławił region zachodniopomorski jako wyraziste na mapie Polski centrum etnomuzyczne.

Turniej Muzyków Prawdziwych nieprzypadkowo odbywa się w Szczecinie. To miasto doskonale pamięta, że po drugiej wojnie światowej właśnie na ziemie Pomorza Zachodniego przybyli ludzie z najróżniejszych terenów geograficznych i kulturowych, przywożąc ze sobą bagaż zwyczajów i języka wielu regionów. Szczecin stał się miejscem spotkania wielu tradycji i jest nim do dziś (w przepiękny sposób w 2015 roku potwierdził to koncert Kolory Szczecina, na którym wystąpili przedstawiciele mniejszości etnicznych tego miasta). 

 

Pierwsza edycja Turnieju Muzyków Prawdziwych zgromadziła ponad stu wykonawców z najróżniejszych zakątków Polski, którzy zaprezentowali zarówno wierne, jak i twórcze podejście do przekazu źródłowego, mistrzowskie opanowanie instrumentów, emocjonalność, ekspresję i wysoką wartość wykonań. Muzycy i muzykanci dali jednak przede wszystkim świadectwo wiarygodności muzyki tradycyjnej. Wielobarwność, różnorodność muzyki ludowej i jej nowe, niekiedy zaskakujące interpretacje to autentyczne kultywowanie dziedzictwa i zarazem jego kontynuacja, to czynienie tradycji wciąż żywą.

 

Najlepsze sceny świata prezentują muzykę tradycyjną przed szeroką publicznością – nie można ignorować ogromnego znaczenia kulturowego muzyki tradycyjnej, ani nie zauważać, że najwybitniejsi klasycy czerpią także inspirację i poszukują motywów w muzyce ludowej. Dlatego też w białym gmachu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie już po raz drugi głośno zabrzmią dźwięki najlepszych wykonań muzyki tradycyjnej, proponowanych przez Muzyków Prawdziwych.