Maria Siwiec

Gałki koło Rusinowa, mazowieckie

Od młodości i początku powstania w 1977 roku śpiewała w zespole "Zakukała Kukułecka". Śpiewa też jako solistka, jej pieśni są na płytach i na filmach. Od 2011 r. prowadzi zespół śpiewaczy kobiet z  wsi "Gołcunecki". Czasem sama, czasem z zespołem jest zapraszana na koncerty, warsztaty, pograjki, uczy tam dawnych pieśni. Przekazuje umiejętność śpiewu następnym pokoleniom. Wiele spotkań odbywa się w Gałkach. Przyjeżdżają młodzi ludzie z miasta, z kraju i zza granicy, śpiewają i grają, zapraszani są muzykanci z okolic. Ponieważ zainteresowanie takimi spotkaniami jest duże, w 2014 roku wystąpiła o stypendium, w ramach którego, z pomocą jej uczennicy Marizy Nawrockiej, zorganizowała i przeprowadziła warsztaty śpiewu. Uczyła tradycyjnych pieśni z jej wsi. W czasie stypendium odbyły się spotkania w różnych miastach: w Warszawie, Radomiu, Toruniu, Krakowie i Gałkach. Warsztatom każdorazowo towarzyszyła zabawa, która daje możliwość praktycznego śpiewania do muzyki, ale i tańca. W grudniu zamiast zabawy odbyło się wspólne adwentowo-pastorałkowe śpiewanie, a także nauka pieśni pogrzebowych. W 2013 roku Marii Siwiec przyznano nagrodę Kolberga.