Justyna Malęgowska

Poznań, województwo wielkopolskie

Przez wiele lat była uczestniczką zajęć Studia Piosenki w Młodzieżowym Domu Kultury nr 3 w Poznaniu, gdzie nadano jej głosowi popowo-jazzowy charakter. Śpiewa w zespole muzyki słowiańskiej Koło Jana. W jej repertuarze znajduje się wiele pieśni z kręgu kultury słowiańskiej. Wraz z przyjaciółmi poszukuje repertuaru, kierując się w swoim wyborze ciekawą melodyką, osadzonym źródłowo tekstem: pieśni polskie, ukraińskie, białoruskie, serbskie, chorwackie czy macedońskie. Jednak najlepiej czuje się, wykonując utwory kurpiowskie i bałkańskie ballady. Nie stroni też od trudnych, litewskich sutartinii.