Paweł Grochocki

Lublin, województwo lubelskie

Psycholog, psychotanatolog, specjalista muzykoterapii, śpiewak. Zajmuje się stylem śpiewu męskiego i folklorem religijnym, obrzędami i pieśniami pogrzebowymi. Uczy się od wiejskich śpiewaków, prowadzi badania terenowe i warsztaty śpiewu. Uczeń Jana Wnuka ze Zdziłowic i Genowefy Lenarcik ze Słotwin. Zaangażowany w ruch odrodzenia muzyki tradycyjnej w Polsce, był jednym z liderów Fundacji Muzyka Kresów. Śpiewa w Zespole Śpiewaczym Ewy Grochowskiej. W 2015 roku w ramach stypendium MKiDN realizował projekt Już idę do grobu – tradycyjne pieśni pogrzebowe. Inspiracje czerpie z pieśni tradycyjnych z Lubelszczyzny, Kurpiów i Kielecczyzny, pochodzących z tradycji ustnej (głównie: Jan Wnuk i Genowefa Lenarcik) i nagrań archiwalnych (archiwum UMCS w Lublinie, archiwum muzykologii KUL, archiwum IS PAN). W 2014 roku zajął I miejsce w konkursie Szansa na Oskara.