Skrzypnianki

Skrzypne, województwo małopolskie

Anna Cudzich

Małgorzata Maciasz

Marzena Gubała

Sylwia Kwak

Ewelina Pająk

Andżelika Kwak

Zespół śpiewaczy od 2001 roku działa przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Skrzypnem. Śpiewają w nim uczniowie i absolwenci szkoły. Opiekunem jest Monika Peciak, zespół współpracuje z kapelą góralską. W repertuarze ma pieśni góralskie, karpackie, biesiadne, patriotyczne, religijne, okolicznościowe. Nagrał dwie płyty: Skrzypnianie kolędują oraz Pieśni patriotyczne na góralską nutę. W roku 2015 został odznaczony za zasługi dla rozwoju regionu Podhala medalem pamiątkowym Podhala. Zajął także I miejsce na XXII Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym Dziecko w Folklorze w Baranowie Sandomierskim, I miejsce na VI Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej w Krakowie, I miejsce w XI Wojewódzkim Przeglądzie Pieśni Patriotycznej w Lubniu, I i II miejsce w Konkursie Góralskiej Pieśni Religijnej Papieska Majówka.