Maria z Pańczakami

Rusinów, województwo mazowieckie

Maria Siwiec – śpiew

Czesław Pańczak – harmonia

Józef Pańczak – bębenek

Piotr Gaca – skrzypce

Śpiewaczka ludowa, zdobyła uznanie jako solistka, członkini i kierowniczka zespołu Gołcunecki, tancerka ludowa oraz mistrzyni i popularyzatorka tradycji muzycznych południowego Mazowsza. Jej repertuar to pieśni roku obrzędowego i liturgicznego (w tym nieskodyfikowane nabożne) oraz improwizowane piosenki i przyśpiewki. Od roku 1977 roku była członkinią działającego w Gałkach zespołu Zakukała kukułecka, od 2012 roku prowadzi nowy zespół śpiewaczy Gołcunecki. Zespół został uhonorowany Basztą na Festiwalu w Kazimierzu Dolnym (2013), I nagrodą na Mazowieckim Przeglądzie Folkloru w ramach 55. Dni Kolbergowskich w Przysusze (2014). Z grupą tancerzy z Gałek zdobywała nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie. W roku 2014 otrzymała nagrodę indywidualną Złote Basy w Maciejowicach.