Zespół Śpiewaczy MOSZCZANIANKI

Moszczanka, województwo lubelskie

Halina Jońska

Barbara Gogłoza

Elżbieta Brodowska

Anna Jagiełło

Barbara Bogusz

Lilianna Maj

Zespół powstał w roku 2008 z inicjatywy Pawła Warownego na bazie istniejącego ponad 50 lat Koła Gospodyń Wiejskich w Moszczance. W skład zespołu wchodzi dziewięć pań, które występują w oryginalnych strojach ludowych z okolic Ryk (z XIX wieku), zrekonstruowanych własnoręcznie na podstawie materiałów archiwalnych i zachowanych elementów stroju. Repertuar zespołu składa się głównie z piosenek ludowych pochodzących z okolic Ryk, pozyskanych od najstarszych mieszkańców miejscowości i z piosenek biesiadnych. Zespół zajął III miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu (2016), II miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów i Grup Kolędniczych 2012, I miejsce na Dożynkach Prezydenckich w Spale. W 2013 roku otrzymał honorowy tytuł Artysta Lubelszczyzny.