Zespół Obrzędowy Lasowiaczki

Baranów Sandomierski, województwo podkarpackie

Anna Rzeszut

Zofia Wydro

Barbara Sroczyńska

Józefa Marzec

Kazimiera Malinowska

Ewa Ziętek

Zespół obrzędowy Lasowiaczki założony został w 1976 roku. Jest zespołem amatorskim działającym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim. Kultywuje tradycyjne zwyczaje, obrzędy i pieśni ludowe – okolicznościowe i obyczajowe Podkarpacia. Wielokrotnie nagradzany na przeglądach, w konkursach, turniejach regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich, m.in. zajął I miejsce i Grand Prix w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Starym Dzikowie, wiele nagród w ramach Sabałowych Bajań. Z okazji jubileuszu trzydziestolecia pracy w zespole członkinie otrzymały srebrne i brązowe honorowe odznaki Zasłużony dla kultury polskiej